Z naszą pomocą w 2020 r. uzyskasz dofinansowanie na poprawę warunków pracy w firmie.

Dofinansowanie BHP

Zakład Ubezpieczeń Społecznych systematycznie dofinansowuje projekty mające na celu poprawę warunków pracy w firmach.
Wysokość dofinansowania zależy od ilości zatrudnionych pracowników, a także zakresu inwestycji.

Mikro przedsiębiorstwo
(1-9 pracowników)

139 000 zł

Małe przedsiębiorstwo
(10-49 pracowników)

209 000 zł

Średnie przedsiębiorstwo
(50-249 pracowników)

334 000 zł

Duże przedsiębiorstwo
(powyżej 250 pracowników)

494 000 zł

Na co Twoja firma może dostać środki?

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Przykładowe inwestycje

Zakup wózków widłowych i innych urządzeń odciążających układ mięśniowo szkieletowy
Instalacja systemu wentylacji odciągowej lub odpylającej
Zakup podnośnika koszowego lub nożycowego do pracy na wysokości
NASI SPECJALIŚCI POMOGLI JUŻ PONAD 200 FIRMOM W POLSCE POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE. POSIADAMY LICZNE REFERENCJE, KTÓRE PRZEDSTAWIAMY PRZED ZAWIĄZANIEM WSPÓŁPRACY

Warunki udziału w konkursie

Do konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki.

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Jak pozyskać dofinansowanie?

Bezpłatna analiza możliwości

Wypełnij formularz kontaktowy na stronie, a nasz doradca skontaktuje się w celu wstępnej analizy możliwości otrzymania dofinansowania i odpowie na wszelkie pytania. Możliwe jest również spotkanie w siedzibie firmy.

Zawiązanie współpracy

Jeśli ocenimy, że Państwa projekt kwalifikuje się do dofinansowania na podstawie wstępnej analizy możliwości i kryteriów dotacji – ustalimy warunki i etapy dalszej współpracy.

Zawiązanie współpracy

Kompleksowo przygotujemy wniosek oraz komplet załączników niezbędnych do otrzymania środków przez Państwa firmę, pomożemy w jego terminowym złożeniu. Pomagamy klientom do momentu otrzymania dotacji, a także świadczymy usługi rozliczania projektów oraz przygotowania do odbioru projektów inwestycyjnych przez ZUS.

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się w celu przekazania szczegółów lub odpowiedzi na pytania.

Wypełnij wszystkie wymagane pola.
Wypełnij wszystkie wymagane pola.
Wypełnij wszystkie wymagane pola.
Wypełnij wszystkie wymagane pola.
Wypełnij wszystkie wymagane pola.

Kontakt

Adres
MEDIA-SYSTEM
ul. 1 Maja 56
25-511 Kielce
NIP
9591322006
REGON
260097831
Telefon
E-mail